Dílny pro MŠ a ZŠ

Nabízíme jednorázové dílny s dovozem do Vaší třídy v MŠ či ZŠ. Při dojezdu z Českých Budějovic

nad 60km, účtujeme poplatek na dopravu 10,-Kč na dítě.

Nabídka dílen 2019/2020dilny ZS a MS 2019dilny ZS a MS 2019(2)

150,- Zpracování vlny od A-Z (vlna, praní, barvení, česání, předení, tkaní) 3-4hod. Děti si odnesou 3 výrobky.

150,- Výroba kosmetiky od A-Z (od bylinky ke konečnému produktu) 3-4hod. Děti si odnesou mýdlo, vonnou sůl a balzám na rty či deodorant.

150,- Pravěká řemesla 3-4hod. Děti si odnesou 3 výrobky (např. malbu, hliněnou sošku, pravěký šperk, jídlo, textilní výrobek, hudební nástroj, atd.)

200,- Řemeslné dopoledne (společně si vyzkoušíme min. 4 řemesla) 3-4hod. Vhodné pro více tříd. Kdy na zahradu za deště do tělocvičny, přijede 4 řemeslníci, kteří provedou děti svým řemeslem. Každé dítě dostane 4 lístečky a za ty si vyrobí 4 řemeslné výrobky, které si odnese domů. Max. 100 dětí.

150,- Dětský řemeslný den s dárkem (aktivity řemeslného charakteru) 3-4hod. Na dětským dnu budou připravena 3 řemeslná stanoviště a 2 výuková. Každé dítě po splnění úkolů dostane 1 dárek sebou domů dle domluvy s vyučujícím.